Lot Tối Thiểu Đòn Bẩy Hedging
BTCUSD 0.01 1:5 Free
ETHUSD 0.01 1:5 Free

* Spread trung bình hiển thị tại đây được tính trong suốt một ngày. Chúng thường hẹp hơn trong các điều kiện thị trường bình thường. Tuy nhiên, spread có thể giãn rộng hơn khi có các tin quan trọng, trong giai đoạn bất ổn chính trị, do các sự kiện bất ngờ dẫn tới các điều kiện thị trường biến động, hoặc vào lúc kết thúc ngày làm việc, hoặc vào các ngày cuối tuần khi thanh khoản thấp. Khi bạn giao dịch tại công ty chúng tôi, Orin Globals sẽ là đối tác của bạn. Các giao dịch của bạn được cân đối và bất kể số lượng nào vượt quá một ngưỡng định trước sẽ được mở lệnh phòng hộ tại các nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi tại mức spread thị trường hiện hành. Tuy nhiên, trong các điều kiện thị trường biến động và không có thanh khoản, các nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi sẽ báo các mức spread lớn hơn bình thường. Tại các thời điểm đó, Orin Globals bắt buộc phải chuyển một số spread có biên độ lớn tới các khách hàng.

** Nếu bạn để một lệnh mở sang ngày giao dịch tiếp theo, bạn sẽ phải trả hoặc được nhận một khoản tiền nhất định, được tính toán dựa vào sự chênh lệch lãi suất giữa 2 đồng tiền của cặp tiền. Giá trị này được gọi là “swap.” Tại phần mềm giao dịch, “swap” được tự động chuyển đổi về đồng tiền nạp. Hoạt động này được thực hiện vào 00:00 (Giờ GMT+2. Lưu ý khác biệt về Giờ mùa Hè) và có thể diễn ra trong vài phút. Từ Thứ Tư đến Thứ Năm, swap sẽ được tính cho 3 ngày.

*** Mức tối thiểu để đặt lệnh chờ tại giá thị trường hiện tại.

***** Đối với các sản phẩm không được biểu thị bằng đồng USD sẽ dựa trên tỷ giá chuyển đổi hiện tại

Lot Tối Thiểu Đòn Bẩy Hedging
Amazone 1 1:20 Free
Apple 1 1:20 Free
Google 1 1:20 Free
Facebook 1 1:20 Free
Alibaba 1 1:20 Free
GMC 1 1:20 Free
Ford 1 1:20 Free
Visa 1 1:20 Free
Nike 1 1:20 Free
IBM 1 1:20 Free
Ebay 1 1:20 Free

* Spread trung bình hiển thị tại đây được tính trong suốt một ngày. Chúng thường hẹp hơn trong các điều kiện thị trường bình thường. Tuy nhiên, spread có thể giãn rộng hơn khi có các tin quan trọng, trong giai đoạn bất ổn chính trị, do các sự kiện bất ngờ dẫn tới các điều kiện thị trường biến động, hoặc vào lúc kết thúc ngày làm việc, hoặc vào các ngày cuối tuần khi thanh khoản thấp. Khi bạn giao dịch tại công ty chúng tôi, Orin Globals sẽ là đối tác của bạn. Các giao dịch của bạn được cân đối và bất kể số lượng nào vượt quá một ngưỡng định trước sẽ được mở lệnh phòng hộ tại các nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi tại mức spread thị trường hiện hành. Tuy nhiên, trong các điều kiện thị trường biến động và không có thanh khoản, các nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi sẽ báo các mức spread lớn hơn bình thường. Tại các thời điểm đó, Orin Globals bắt buộc phải chuyển một số spread có biên độ lớn tới các khách hàng.

** Nếu bạn để một lệnh mở sang ngày giao dịch tiếp theo, bạn sẽ phải trả hoặc được nhận một khoản tiền nhất định, được tính toán dựa vào sự chênh lệch lãi suất giữa 2 đồng tiền của cặp tiền. Giá trị này được gọi là “swap.” Tại phần mềm giao dịch, “swap” được tự động chuyển đổi về đồng tiền nạp. Hoạt động này được thực hiện vào 00:00 (Giờ GMT+2. Lưu ý khác biệt về Giờ mùa Hè) và có thể diễn ra trong vài phút. Từ Thứ Tư đến Thứ Năm, swap sẽ được tính cho 3 ngày.

*** Mức tối thiểu để đặt lệnh chờ tại giá thị trường hiện tại.

***** Đối với các sản phẩm không được biểu thị bằng đồng USD sẽ dựa trên tỷ giá chuyển đổi hiện tại

Lot Tối Thiểu Đòn Bẩy Hedging
EURUSD 0.01 1:500 Free
EURGBP 0.01 1:500 Free
AUDUSD 0.01 1:500 Free
EURCHF 0.01 1:500 Free
EURJPY 0.01 1:500 Free
USDCAD 0.01 1:500 Free
USDCHF 0.01 1:500 Free
USDJPY 0.01 1:500 Free
GBPJPY 0.01 1:500 Free
GBPUSD 0.01 1:500 Free
NZDUSD 0.01 1:500 Free

* Spread trung bình hiển thị tại đây được tính trong suốt một ngày. Chúng thường hẹp hơn trong các điều kiện thị trường bình thường. Tuy nhiên, spread có thể giãn rộng hơn khi có các tin quan trọng, trong giai đoạn bất ổn chính trị, do các sự kiện bất ngờ dẫn tới các điều kiện thị trường biến động, hoặc vào lúc kết thúc ngày làm việc, hoặc vào các ngày cuối tuần khi thanh khoản thấp. Khi bạn giao dịch tại công ty chúng tôi, Orin Globals sẽ là đối tác của bạn. Các giao dịch của bạn được cân đối và bất kể số lượng nào vượt quá một ngưỡng định trước sẽ được mở lệnh phòng hộ tại các nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi tại mức spread thị trường hiện hành. Tuy nhiên, trong các điều kiện thị trường biến động và không có thanh khoản, các nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi sẽ báo các mức spread lớn hơn bình thường. Tại các thời điểm đó, Orin Globals bắt buộc phải chuyển một số spread có biên độ lớn tới các khách hàng.

** Nếu bạn để một lệnh mở sang ngày giao dịch tiếp theo, bạn sẽ phải trả hoặc được nhận một khoản tiền nhất định, được tính toán dựa vào sự chênh lệch lãi suất giữa 2 đồng tiền của cặp tiền. Giá trị này được gọi là “swap.” Tại phần mềm giao dịch, “swap” được tự động chuyển đổi về đồng tiền nạp. Hoạt động này được thực hiện vào 00:00 (Giờ GMT+2. Lưu ý khác biệt về Giờ mùa Hè) và có thể diễn ra trong vài phút. Từ Thứ Tư đến Thứ Năm, swap sẽ được tính cho 3 ngày.

*** Mức tối thiểu để đặt lệnh chờ tại giá thị trường hiện tại.

***** Đối với các sản phẩm không được biểu thị bằng đồng USD sẽ dựa trên tỷ giá chuyển đổi hiện tại

Lot Tối Thiểu  Đòn Bẩy Hedging
Oil 0.01 1:100 Free
Gold 0.01 1:250 Free
Silver 0.01 1:250 Free

* Spread trung bình hiển thị tại đây được tính trong suốt một ngày. Chúng thường hẹp hơn trong các điều kiện thị trường bình thường. Tuy nhiên, spread có thể giãn rộng hơn khi có các tin quan trọng, trong giai đoạn bất ổn chính trị, do các sự kiện bất ngờ dẫn tới các điều kiện thị trường biến động, hoặc vào lúc kết thúc ngày làm việc, hoặc vào các ngày cuối tuần khi thanh khoản thấp. Khi bạn giao dịch tại công ty chúng tôi, Orin Globals sẽ là đối tác của bạn. Các giao dịch của bạn được cân đối và bất kể số lượng nào vượt quá một ngưỡng định trước sẽ được mở lệnh phòng hộ tại các nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi tại mức spread thị trường hiện hành. Tuy nhiên, trong các điều kiện thị trường biến động và không có thanh khoản, các nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi sẽ báo các mức spread lớn hơn bình thường. Tại các thời điểm đó, Orin Globals bắt buộc phải chuyển một số spread có biên độ lớn tới các khách hàng.

** Nếu bạn để một lệnh mở sang ngày giao dịch tiếp theo, bạn sẽ phải trả hoặc được nhận một khoản tiền nhất định, được tính toán dựa vào sự chênh lệch lãi suất giữa 2 đồng tiền của cặp tiền. Giá trị này được gọi là “swap.” Tại phần mềm giao dịch, “swap” được tự động chuyển đổi về đồng tiền nạp. Hoạt động này được thực hiện vào 00:00 (Giờ GMT+2. Lưu ý khác biệt về Giờ mùa Hè) và có thể diễn ra trong vài phút. Từ Thứ Tư đến Thứ Năm, swap sẽ được tính cho 3 ngày.

*** Mức tối thiểu để đặt lệnh chờ tại giá thị trường hiện tại.

***** Đối với các sản phẩm không được biểu thị bằng đồng USD sẽ dựa trên tỷ giá chuyển đổi hiện tại

Lot Tối Thiểu Đòn Bẩy Hedging
US SP 500 0.01 1:100 Free
UK 100 0.01 1:100 Free
Japan 225 0.01 1:100 Free
Germany 30 0.01 1:100 Free
France 40 0.01 1:100 Free
US 100 0.01 1:100 Free

* Spread trung bình hiển thị tại đây được tính trong suốt một ngày. Chúng thường hẹp hơn trong các điều kiện thị trường bình thường. Tuy nhiên, spread có thể giãn rộng hơn khi có các tin quan trọng, trong giai đoạn bất ổn chính trị, do các sự kiện bất ngờ dẫn tới các điều kiện thị trường biến động, hoặc vào lúc kết thúc ngày làm việc, hoặc vào các ngày cuối tuần khi thanh khoản thấp. Khi bạn giao dịch tại công ty chúng tôi, Orin Globals sẽ là đối tác của bạn. Các giao dịch của bạn được cân đối và bất kể số lượng nào vượt quá một ngưỡng định trước sẽ được mở lệnh phòng hộ tại các nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi tại mức spread thị trường hiện hành. Tuy nhiên, trong các điều kiện thị trường biến động và không có thanh khoản, các nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi sẽ báo các mức spread lớn hơn bình thường. Tại các thời điểm đó, Orin Globals bắt buộc phải chuyển một số spread có biên độ lớn tới các khách hàng.

** Nếu bạn để một lệnh mở sang ngày giao dịch tiếp theo, bạn sẽ phải trả hoặc được nhận một khoản tiền nhất định, được tính toán dựa vào sự chênh lệch lãi suất giữa 2 đồng tiền của cặp tiền. Giá trị này được gọi là “swap.” Tại phần mềm giao dịch, “swap” được tự động chuyển đổi về đồng tiền nạp. Hoạt động này được thực hiện vào 00:00 (Giờ GMT+2. Lưu ý khác biệt về Giờ mùa Hè) và có thể diễn ra trong vài phút. Từ Thứ Tư đến Thứ Năm, swap sẽ được tính cho 3 ngày.

*** Mức tối thiểu để đặt lệnh chờ tại giá thị trường hiện tại.

***** Đối với các sản phẩm không được biểu thị bằng đồng USD sẽ dựa trên tỷ giá chuyển đổi hiện tại

Giao Dịch Cryptocurrency Là Gì?

Thuật ngữ tiền điện tử bắt nguồn từ các kỹ thuật mã hóa an toàn. Khi hầu hết mọi người nghĩ đến tiền điện tử, họ nghĩ đến Bitcoin, được ra mắt vào năm 2009. Tuy nhiên, hiện nay có một số loại tiền kỹ thuật số cạnh tranh có thể được mua bán, trao đổi hoặc đầu cơ, giống như bất kỳ loại tiền tệ vật chất nào. Một trong những đặc điểm tốt nhất của tiền điện tử là chúng không được phân bổ bởi một cơ quan chính quyền. Điều này làm cho họ không thể bị thao túng hoặc can thiệp chính trị. Giao dịch tiền điện tử cũng được biết đến với tính minh bạch, khả năng phân chia, tính di động và khả năng chống lạm phát.

Giao Dịch Cryptocurrency Vận Hàng Ra Sao?

Tiền điện tử là tài sản kỹ thuật số hỗ trợ thanh toán trực tuyến an toàn được chỉ định về mã thông báo kỹ thuật số, không được phát hành hoặc tài trợ bởi cơ quan trung ương. Người dùng có thể gửi các đơn vị tiền điện tử hoặc chuyển chúng sang ví kỹ thuật số của người dùng khác. Giao dịch vẫn bị giữ cho đến khi được xác minh thông qua quy trình khai thác và được thêm vào blockchain, giống như cách các mã thông báo mới thường xuyên được tạo. Blockchain phục vụ như một lịch sử giao dịch cho các đơn vị tiền điện tử và ghi lại các thay đổi quyền sở hữu theo thời gian. Các giao dịch này được lưu trữ trong các “khối” liên tục được thêm vào đầu blockchain khi chuyển tiền xảy ra. Công nghệ chuỗi khối được biết đến với các tính năng bảo mật vô song mà các tệp PC bình thường thiếu.

Giao Dịch Cryptocurrencies Tại Orin Globals

Với Orin Globals, bạn có thể giao dịch tiền điện tử thông qua Hợp đồng chênh lệch (CFD); do đó, bạn không sở hữu thực tế tiền điện tử cơ bản. Điều này là do khi bạn mở một vị trí CFD, bạn sẽ giao dịch xem giá của tiền điện tử sẽ tăng hay giảm giá trị so với đô la Mỹ. Như với bất kỳ CFD nào, nếu bạn đúng, bạn sẽ có lãi; nếu không, bạn sẽ bị lỗ tương ứng. Giao dịch qua CFD có một số lợi thế so với sở hữu truyền thống. Ví dụ: tiền điện tử được giao dịch thông qua một sàn giao dịch, yêu cầu một “ví ảo” để lưu trữ chúng. Chúng có thể chậm được tiếp thu, hạn chế sử dụng và tốn kém để bảo trì. Tuy nhiên, giao dịch CFD loại bỏ những phức tạp và chi phí này, khi bạn tiếp xúc với biến động giá mà không cần mua sản phẩm cơ bản.

Vì vậy, có một sự hiểu biết vững chắc về các loại tiền điện tử khác nhau có thể giúp giao dịch dễ dàng hơn nhiều bằng cách sử dụng CFD. Dưới đây, chúng tôi đã xem xét kỹ hơn tiền điện tử là gì và cách bạn có thể giao dịch tiền điện tử thông qua CFD với Orin Globals. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy một số ví dụ về lợi ích tiềm năng của các giao dịch như vậy và thông tin thêm về cách giao dịch CFD với Orin Globals. Bạn có thể giao dịch CFD tiền điện tử trên:

  • Bitcoin
  • Ethereum
  • Ripple
  • Litecoin
  • Bitcoin Cash

Đăng nhập vào nền tảng giao dịch Orin Globals của bạn để truy cập vào các loại tiền điện tử có sẵn để giao dịch, tất cả chúng sẽ được tính theo đô la Mỹ (USD).

Mở tài khoản trong 1 phút

Bạn có thể giao dịch trên điện thoại, máy tính khi tài khoản được duyệt.